Význam lymfomasáže              

 Lymfatické masáže (= lymfodrenáže ) aktivují průchod lymfy mízovody a uvolňují lymfatické cévy. Napomáhají cirkulaci lymfy v organismu a celkově očišťují tělo od zplodin, toxinů a odpadních látek. Lymfatické masáže tedy podporují detoxikaci, dále zmírňují otoky, zvyšují imunitu, též pomáhají při chronické únavě, stresech a pocitech vyčerpanosti.

Lymfa neboli míza je bělavá tekutina proudící v uzavřené soustavě po celém těle. Její složení je podobné krevní plazmě. Vzniká přestupem tkáňového moku do mízních kapilár.  Sítě mízních kapilár se nacházejí téměř ve všech tkáních.  Jsou to velmi jemné cévy na jednom konci uzavřené, jejichž stěny jsou tvořeny jednou vrstvou endotelových buněk. Otevřenými mezibuněčnými spoji vstřebávají nadbytečnou tekutinu, bílkoviny, soli, tuky, zplodiny metabolismu, choroboplodné zárodky a veškeré cizorodé látky či částice. Mízní kapiláry se postupně zvětšují  a rozšiřují, přecházejí v drobné lymfatické cévy, ty se spojují a tvoří silnější sběrné cévy. Z nich je míza odvedena do dvou velkých mízních kmenů – hrudního mízovodu (ductus thoracicus) a pravého mízovodu (ductus lymfaticus dexter). Ty pak ústí do levé, respektive pravé podklíčkové žíly (vena subclavia sinister et dexter) a odtud do horní duté žíly (vena cava superior). Tímto způsobem se míza dostává do krevního oběhového systému. Do průběhu mízních cév jsou vřazeny  malé kulovité útvary – lymfatické uzliny (nodi lymfatici), které obsahují velké množství bílých krvinek a působí jako filtr pro choroboplodné zárodky a cizorodé látky.

Hlavním úkolem lymfatické soustavy je tedy shromažďovat plazmu, která se z krevních kapilár dostává do mezibuněčných prostor a zbavovat tyto prostory nadbytečné tekutiny.

Kromě toho zachytává cizorodé částice, mikroorganismy a nádorové buňky a přivádí buňky určené k boji s infekcí (bílé krvinky), a tudíž i protilátky, na ta místa v těle, kde je jich zapotřebí. Hraje tedy velkou roli v imunitě. Bezchybná funkce lymfatického systému je tedy pro náš organismus nesmírně důležitá.

 

Tok lymfy v mízních cévách a uzlinách je jednosměrný – lymfatické sběrné cévy jsou opatřeny chlopněmi, které zabraňují zpětnému toku lymfy. Průchodu lymfy je dosahováno tlakem okolního svalstva a podkožního vaziva při pohybu. Stres, nedostatek pohybu,  jednostranná zátěž, poškození lymfatických cév úrazem, operací, infekcí apod., ochablost svalů a podkožních tkání jsou nejčastější příčinou nedostatečného odvádění lymfy a hromadění škodlivých látek - toxinů - ve tkáních a kloubech. Navíc vzniká riziko lymfatického otoku ( =lymfedému ). Dochází k narušení spojovacích vláken mezi svaly a kůží, což způsobuje další ochabnutí a ztrátu elasticity kůže.  Častými projevy jsou pocity únavy, podrážděnost,  těžké nohy , otoky ( hlavně v oblasti kotníků), celulitida, zduření lymfatických uzlin, oslabení imunity (obranyschopnosti) organismu . A právě tyto příznaky odstraňuje lymfodrenáž.                                                                                                                                                  
Lymfatické masáže jsou oblíbenou hloubkovou masážní technikou. Provádějí se buď ručně, potom mluvíme o manuální lymfodrenáži, nebo za pomocí přístrojů, hovoříme o přístrojové lymfodrenáži. Obě využívají anatomických a fyziologických poznatků o průběhu cév, umístění uzlin, spojkách a o rychlosti nasávání tekutin lymfatickou cévou. Stimulují činnost mízovodů, obnovují průchodnost lymfy v kritických místech, zrychlují odvádění škodlivin z organizmu. Masáž dolních končetin odstraňuje pocit těžkých nohou, pomáhá proti otokům kotníků a lýtek. Lymfatická masáž stehen a hýždí napomáhá v boji s nevzhlednou celulitidou. Tělo se odvodní, postava se vytvaruje, dojde k jejímu zpevnění a zeštíhlení. Zlepší se elasticita, tonus a vzhled pokožky, dojde k jejímu omlazení (pleť je opět pevnější, rozjasněná a bez vrásek). Organismus se navíc při lymfomasáži harmonizuje, relaxuje a regeneruje, což je v dnešní hektické době také  velice důležité.

Jedna lymfatická masáž na detoxikaci organismu nestačí. Jako prevenci i ke zmírnění zdravotních potíží je třeba provádět lymfomasáž pravidelně minimálně 2x týdně. Efekt zpevnění a zmenšení otoků, způsobený dokonalejším odtokem přebytečné lymfy, se objeví po cca po 4-6 lymfatických masážích. Je to velmi individuální - každý člověk je jiný - záleží na věku, tělesné hmotnosti, kondici, stravovacích návycích, pitném režimu...

aktualizace 25.8.2012